Kovovýroba a zámočníctvo AMkovo

Kovovýroba a zámočníctvo AM kovo je zamerané hlavne na výrobu pre firmy a koncových užívateľov. Prevažnú časť produkcie tvoria výrobky zo železa a nereze. Pri našej práci používame moderné technológie a dbáme na individuálny prístup k zákazníkovi. Ukážky z našich prác môžete nájsť v časti galéria. V prípade otázok alebo žiadosti o cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.

AM kovo vám ponúka široký sortiment výrobkov z nezere a z ocele.

Naša firma ponúka výrobu: